Lupara The Widowmaker

Lupara je zkrácená brokovnice, používaná mafií ke krevní mstě (vendeta), případně při potrestání člena rodiny, který zradil. Obvykle se jedná o dvourannou brokovnici tzv. brokovou dvojku, u níž byla odstraněna pažba (až na pistolovou rukojeť) a zkrácena hlaveň na délku 44 centimetrů. Díky těmto úpravám se proslulý mafiánský kolt lupara dal lehce schovat pod kabát.

Zbraň pochází ze Sicílie, kde byla používána pastevci na obranu stád proti vlkům (vlk = lupus) a vyráběly se z klasických loveckých brokovnic. Později mafií, jejíž členové si ji oblíbili pro devastující zranění, která zbraň svými 8,6 milimetrů širokými broky působila. Devastující zranění, která za sebou zanechala nejednu vdovu…

Koncerty

Galerie